Dostupni kursevi

Trening emocionalne pismenosti – Razvijanje emocionalnih veština

Trening emocionalne pismenosti – Razvijanje emocionalnih veština

Emocionalna pismenost podrazumeva razumevanje sopstvenih osećanja i onoga što ih uzrokuje, kao i lično upravljanje sopstvenim emocijama.

Važnost emocionalne inteligencije

Emocionalna inteligencija je, prema nalazima istraživanja, četiri puta jači prediktor uspeha u poslovnom svetu u odnosu na praktičnu inteligenciju.. Takođe, prema dostupnim podacima, među poslovno uspešnim ljudima više od 70% njih ima visok koeficijent emocionalne inteligencije (EQ).

• Razvijanje emocionalne inteligencije pouzdano utiče na bolji akademski , poslovni I lični uspeh
• Razvijanje emocionalne inteligencije deluje kao preventivni faktor za razvoj psihosomatskih bolesti, razvoj zavisničkog ponašanja, razvoj depresije i agresije
• Razvijanje emocionalne inteligencije pozitivno utiče na socijalno funkcionisanje pojedinca i na pozitivnu socijalnu klimu na poslu I u porodici čime se direktno utiče na bolju radnu atmosferu I povećava uspešnost na poslu.
Emocionalna pismenost podrazumeva razumevanje sopstvenih osećanja i onoga što ih uzrokuje, kao i upravljanje svojim emocijama.

Trening je namenjen i prilagođen svima koji žele da povećaju nivo svoje emocionalne inteligencije. Da imaju realnu sliku o sebi, da unaprede funkcionisanje svojih, partnerskih, kolegijalnih odnosa, da učine kvalitetnijim svoj vaspitni stil, da nauče kako da kontrolišu i razumeju svoje emocije, da prepoznaju tipične emocionalne greške I zablude koje otežavaju prilagodljivost životu I opterećuju suživot sa drugim ljudima.

Edukaciju možete pratiti na: 

 

Lekcija: https://www.asocijacijaforest.com/wp-content/uploads/2020/11/Radna-sveska-iskustvena-grupa-1.pdfhttps://www.asocijacijaforest.com/wp-content/uploads/2020/11/Radna-sveska-iskustvena-grupa-1.pdf